Vzdělávací akce Středomoravské nemocniční a.s.

KPR - Praktický nácvik (pro zaměstance NPV)

Akce se koná od 22. 11. do 28. 11. 2019.
Registrace probíhá od 5. 11. 2019 do 27. 11. 2019 nebo do vyčerpání kapacity.

Echokardiografický kurz

Akce se koná od 29. 11. do 30. 11. 2019.
Registrace probíhá od 1. 10. 2019 do 14. 11. 2019 nebo do vyčerpání kapacity.